Till startsidan!
Ortopedisk medicin - OMI

Ortopedisk medicin är ett organspecifikt kunskapsområde, som innefattar kunskaper om rörelseorganens sjukdomar vid sidan om de ortopedkirurgiska, reumatologiska och neurologiska specialiteterna.
Sjukdomstillstånd, vanligen smärtsamma och belastningsberoende, utgående från muskler, senor,ligament, leder och ledkapslar där ortopedkirurgisk, reumatologisk och neurologisk diagnostik inte kan finna en vävnadsskada att behandla, utgör, enligt Socialstyrelsens rapport 1994:4, omkring 96 % av alla smärttillstånd som kan utgå från rörelseapparaten.

OMI, Orthopaedic Medicine International©, är en internationell organisation av läkare och sjukgymnaster. Det internationella lärarteamet har sedan 1982 undervisat och utvecklat ortopedmedicinska kriterier som grundats på doktor James Cyriax (1904-1985) principer. Utbildningen är lika för både sjukgymnaster och läkare för att skapa samverkansteam för bedömning och behandling.
Utbildningen är på 996 timmar. Den delas in i moduler av teoretisk och praktisk undervisning, samt repetitionstillfällen. Hela utbildningen präglas av problembaserad inlärning. Det ingår även en forskningskurs samt anatomi/dissektionskurs, båda har universitetsanknytning. För att bli godkänd av OMI måste man avlägga "basic exam" samt "advanced exam". Hela utbildningen tar ca: 4 år och kostnaden beräknas till ca: 45 tkr. Lärarteamet har skrivit boken "A Systeam of Orthopaedic Medicine" som 2003 kommit ut i sin andra utgåva. Boken är på ca: 1300 sidor och beskriver de flesta patologier på extremitetsleder och columna.

För ytterligare information se www.omi-sverige.com

Kompetens efter utbildning
För sjukgymnaster är baskursen värderad som OMT steg 2 och "advanced" kursen som OMT steg 3 – motsvarande 20 högskolepoäng. Utbildningen kan användas som del i ansökan om "särskilt arvode".
I Norge kan sjukgymnasterna använda titeln "specialkompetens i klinisk ortopedisk fysioterapi" efter basexamen och titeln "specialist i klinisk ortopedisk fysioterapi" efter "advanced" examen. Specialisttiteln söks då via PFF – Privata Fysioterapeuters Förening. Utöver "advanced" examen krävs även en anatomi och dissektionskurs samt en forskningsmetodikkurs.

För läkare är kurserna i Norge godkända som ämneskurs i specialistutbildningen allmänmedicin. Dessutom kan egen specialitet sökas i "klinisk ortopedisk medicin". I Sverige finns det ännu ingen specialitet i "ortopedisk medicin". Däremot finns det en motion till riksdagen i ämnet (2000/01: So376 Av Karin Olsson m.fl. (s), Ortopedisk medicin som specialitet).
Startsida
Ortopedisk medicin
Patientinfo
Behandlingsinfo
Nätverk
Utbildningar
Artiklar
Länkar
Leg naprapat
Massage
KONTAKTA
Serverhallen runnerstore.se

Webb - JF Design
© 2004 Ortopedmedicinska kliniken i Malmö AB   -  Östra Rönneholmsvägen 7   -  211 47 Malmö   -   Telefon 040-122277