Utbildningar

Kliniken arrangerar kurser, föreläsningar och utbildningar
Ortopedisk medicin

Kurser, föreläsningar eller utbildning med examen enligt OMI arrangeras efter behov/efterfrågan.

Separata kurser eller föreläsningar:
– Anatomi (Topografisk/palpatorisk, funktionell).
– Diagnostik och/eller behandling.
– Injektion/infiltrationsteknik.

Ortopedmedicinsk utbildning enligt OMI:
– Utbildningen är indelad i modulsystem (2-3 dagar/modul), där varje modul avhandlar ett visst område i övre- och nedre extremitet samt columna. Utbildningen leder till en examen i ortopedisk medicin.

Målgrupp:
– Legitimerad sjukvårdspersonal.

Sjukvårdsutbildningar

Vuxen-HLR (Hjärt-Lungräddning).
– Utbildningen bedrivs enligt HLR-rådets riktlinjer.
– Efter genomförd utbildning erhålls kompetenskort och registrering i HLR-Rådets utbildningsregister.

Första hjälpen/Först på plats.
– Utbildning i akut omhändertagande samt omhändertagande då hjälp dröjer. Bedömning och åtgärder enligt Triagering (LCABCDE). Kursen innehåller även Vuxen-HLR enligt HLR-rådets riktlinjer.

Målgrupp:
– Privatpersoner, myndigheter, företag och föreningar.

Övrig kurs- och föreläsningsverksamhet

– För leg sjukvårdspersonal konstrueras och arrangeras efter behov kurser och föreläsningar med externa och interna föreläsare.
– För företag, föreningar, klubbar etc. kan, i frisk- och sjukvårdande syfte, kurser och föreläsningar skräddarsys för olika behov.